Title
Author
Language
Script
Subject

Found 2124336 matches in 1.5235s

Title Author Institution Language Script Complete Subject Date #Pages Material Condition Notes
Sākhīparamojvalarasaṣriṅgārarasa
Vihārinadāsa Vrindavan Research Institute Darśana / Manṯiq wa Falsafah
Sudāmācaritra
Kamalanaīna Vrindavan Research Institute 9
Gāyatrīkavaca
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Tantra /Ṯilism Paper Worm Eaten
Vivekacitāvanī
Sundaradāsajī Vrindavan Research Institute
Guruparamparā
Vrindavan Research Institute
Mahābhārata - Śāntiparva
Vāsudevāgrasena Vrindavan Research Institute Itihāsa/Tārīḵẖ->Mahābhārata
Viṣṇuṣaṭapadīstotra
Śaṅkarācārya Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Stotra / Manqabat Paper Worm Eaten
Hitāṣṭottaraśatanāma
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Stotra / Manqabat 6 Paper Good
Puruṣasūkta
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Veda 4 Paper Bad
Śabdabhedaprakāśa
Vrindavan Research Institute Vyākaraṇa/Qawā‘id
Gaṇapatibandanā
Vrindavan Research Institute
Nṛasiṅhāraṇyamunikṛita ?
Scriber:śayāmakiśora
Vrindavan Research Institute saṁvat-1741
Harisūkta
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Stotra / Manqabat 6 Paper Brittle
Muṇḍakopaniṣad - Kārikā
Vrindavan Research Institute Veda->Upaniṣad
Rādhākṛṣṇavihāramañjarī
Vrindavan Research Institute 156
Madhurāṣṭaka
Vallabhācārya Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Stotra / Manqabat 2 Paper Broken
Aṣṭākṣaramantranyāsa
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Mantra Paper Worm Eaten
Bhajagovindastotra
Govindalīlāmṛtamaṅgalācaraṇa Vrindavan Research Institute
Kṛṣṇāṣṭaka
Śaṅkarācāṛya Vrindavan Research Institute Stotra/Manqabat
Paramojjavalaśṛiṅgārarasakeypada
Vrindavan Research Institute Not Available 64
Tarkasaṁgraha
Commentator:Ṭīkā  
Vrindavan Research Institute Bad
Ślokarāsa
Vrindavan Research Institute Kāvya/Fann al-Śi‘r
Jantracintāmaṇī
Vrindavan Research Institute
Kṛṣṇāṣṭaka
Kṛṣṇadāsakavidāsa Vrindavan Research Institute
Viśeṣasiddhanta
Vrindavan Research Institute Vyākaraṇa/Qawā‘id