Title
Author
Language
Script
Subject

Found 2124336 matches in 1.9479s

Title Author Institution Language Script Complete Subject Date #Pages Material Condition Notes
Rāmacaritamānasa
Gosvāmī Tulasīdāsa Vrindavan Research Institute Avadhi Devanagari Itihāsa / Tārīḵẖ->Rāmāyaṇa Paper Worm Eaten
Dasaślokī
Nimbāditya Vrindavan Research Institute Stotra/Manqabat
Pāṇḍavagītā
Vrindavan Research Institute
Vṛndāvanavṛkṣasvarūpa
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Kāvya / Fann al-Ś‘ir Paper Worm Eaten
Svaprabhusvarupanirupaṇāṣṭaka
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Stotra / Manqabat 2 Paper Broken
Sarasvatīpūjāpaddhati
Vrindavan Research Institute 2
Jitantestotra
Vrindavan Research Institute Stotra/Manqabat
Praṇāmapraṇayākhayastotra
Vrindavan Research Institute
Saundaryalaharī
Śrīpādaśaṅkarcārya Vrindavan Research Institute Kāvya/Fann al-Śi‘r
Śrīsāmudrikaśāstra
Vrindavan Research Institute Saṁvad 1880 Bad
Rāmacaritramānasa -Kiṣkindhākāṇḍa
Vrindavan Research Institute
Yonikavacarahasya
Cintāmaṇitantra Vrindavan Research Institute Tantra/Ṯilism 6
Prajāpatidāsapañcasvaranirṇaya
Vrindavan Research Institute Kāvya/Fann al-Śi‘r
Viṣṇusahasranāmastotra
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Stotra / Manqabat 60 Paper Brittle
Amarakośa
Amarasiṅgha Vrindavan Research Institute
Kārtikamāhātmya
Vrindavan Research Institute 5
Kumārasambhava
Kālidāsa Vrindavan Research Institute
Sākhisiddhāntapada
Vihārinadāsa Vrindavan Research Institute Darśana / Manṯiq wa Falsafah
Lakṣamaṇagāyatrīmantranyāsa
Vrindavan Research Institute
Vaṭasāvitrī
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Dharmaśāstra / Darsiyāt-i Islāmiyah 10 Paper Brittle
Yogavaśiṣtha
Commentary:Saṭīka  
Vrindavan Research Institute
Bhūtaḍāmaratantra
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Tantra/Ṯilism 16 Paper Brittle
Kalisantarajopatiṣatd ?
Vrindavan Research Institute
Brahmasaṃhitā (Nṛasiṁhākavaca)
Vrindavan Research Institute
Amarakoṣa
Amarasiṃha Vrindavan Research Institute Kośa/Qāmūs/Luġat 3