Title
Author
Language
Script
Subject

Found 2124336 matches in 2.0517s

Title Author Institution Language Script Complete Subject Date #Pages Material Condition Notes
Sāmudrikalakṣaṇa
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Jyotiṣa 14 Paper Worm Eaten
Pārasīvilāsa
Rāmanātha Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Jyotiṣa Samvat-1899 8 Paper Worm Eaten
Vārāhī
Vrindavan Research Institute Jyotiṣa
Sanatakumārasaṁhitā
Vrindavan Research Institute Purāṇa
Phalaprastuti
Candalāla Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Kāvya / Fann al-Ś‘ir 1895vikramsamvat 18 Paper Good
Smṛti
Raghunandana Vrindavan Research Institute
Sārasvataprakriyā
Vrindavan Research Institute Bad
Rudrayāmalatantra -Yoginīdaśāphalavicāra
Vrindavan Research Institute Tantra/Ṯilism Bad
Jyotiṣaratnamālā
Śrīpatibhaṭṭa Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Jyotiṣa Paper Worm Eaten
Amarakośa
Commentary:Saṭīka  
Vrindavan Research Institute Kośa/Qāmūs/Luġat 147
Prārthanā
Narottamadāsa Vrindavan Research Institute Bengali Bengali Stotra / Manqabat Paper Bad
Pālāvalī
Govindadāsa Vrindavan Research Institute Bengali Dharmaśāstra / Darsiyāt-i Islāmiyah
Sanatakumārasaṃhitā-Rādhikāstotra
Vrindavan Research Institute
Vidagdhamukhamaṇḍana
Vrindavan Research Institute Kāvya/Fann al-Śi‘r
Śrīlaghustavarāja
Harivyāsadevācārya Vrindavan Research Institute Stotra/Manqabat
Tattvānusandhāna
Vrindavan Research Institute Darśana / Manṯiq wa Falsafah
Bhagavadgītā
Commentary:Saṭika  
Vrindavan Research Institute
Vādibhūṣaṇa
Śrīpuruṣotamācārya Vrindavan Research Institute Darśana / Manṯiq wa Falsafah->Nyāya
Mṛtyulāgūla
Vrindavan Research Institute Not Available
Śrībhaktirasatarangiṇī
Śrīnārāyaṇabhaṭṭa Vrindavan Research Institute Kāvya/Fann al-Śi‘r->Bhaktikāvya Saṁvat-1940
Sappratipakṣa
Vrindavan Research Institute
Caitanyanāmāṣṭaka
Sārvabhaumabhaṭṭācārya Vrindavan Research Institute Stotra/Manqabat
Nārāyaṇamantra
Vaiṣṇavadāsa Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Mantra 36 Paper Brittle
Pravothacandrodayanāṭaka
Vrindavan Research Institute
Rādhāśatanāma
Vrindavan Research Institute Sanskrit Devanagari Stotra/Manqabat->Hindu Hymns, Sanskrit 4 Paper Good